Stanisław KowalczykCorresponding author

Relacja państwo-Kościół w ujęciu Jacquesa Maritaina

Article
2 – 1997, pages 103-115
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 1997

Abstract

Francuski myśliciel, Jacques Maritain (1882-1973), był czołowym tomistą współczesnym, który zainteresował się problematyką filozofii społeczno-politycznej. Potwierdzają to już same tytuły wielu jego dziel: Humanizm integralny, O ustroju doczesnym i wolności, Chrześcijaństwo i demokracja, Zasady polityki humanistycznej, Osoba i dobro wspólne, Człowiek i państwo. Autor tych prac był głęboko zafascynowany domeną aktywności społeczno-politycznej, interpretowanej w duchu prawdy ewangeliczno-chrześcijańskiej. Do centralnych zagadnień wielu jego prac należy między innymi problem wzajemnych relacji pomiędzy państwem a Kościołem.

Cite this article

Kowalczyk, Stanisław. “Relacja państwo-Kościół w ujęciu Jacquesa Maritaina.” Forum Philosophicum 2 (1997): 103–15. doi:10.35765/forphil.1997.0201.7.