Jerzy MachnaczCorresponding author

Gerda Walther: życie - fenomenologia - mistyka

[Gerda Walther. Life – Phenomenology – Mysticism]

Article
10 - 2005, pages 237-252
Date of online publication: 03 August 2016
Date of publication: 30 November 2005

Abstract

Chronologicznie traktując sprawy, trzeba powiedzieć, że Gerda Walther jest trzecią uczennicą  Edmunda Husserla. Przyjechała de niego do Freiburga w roku 1917, podczas gdy pierwsza z nich, Hedwig Conrad-Martius przyjechała de Husserla w roku 1910 de Getyngi, a druga, Edith Stein - w roku 1913, również do Getyngi. Trzeba też od razu dodać, że życie i dzieło trzeciej uczennicy Husserla nie jest tak znane, jak dwóch pierwszych. Należy mieć nadzieję, że z upływem czasu myśl filozoficzna Gerdy Walter zostanie szczegółowe opracowana i będzie przedmiotem większego zainteresowania, podobnie jak to ma miejsce w przypadku twórczości Conrad-Martius i Stein. Niniejszy artykuł o charakterze wprowadzającym: 1) zwraca uwagę na ważniejsze wydarzenia z życia Gerdy Walther, 2) przybliża stosowany przez nią metodę fenomenologiczną jako drogę de odkrywania prawdy istnienia siebie samego, drugiego i Boga oraz 3) ogólnie wprowadza w jej badania przeżycia mistycznego.

Keywords

Cite this article

Machnacz, Jerzy. “Gerda Walther. Życie – fenomenologia – mistyka.” Forum Philosophicum 10 (2005): 237–52. doi:10.35765/forphil.2005.1001.16.