Władysław Stróżewski

Marek K. Siwiec: Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza
[Marek K. Siwiec: Fate, Evil, Mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry ]

Book review
12/2 - Fall 2007, pages 455–458
Date of online publication: 15 November 2007
Date of publication: 01 November 2007

Abstract

The article reviews the book Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza [Fate, Evil, Mystery: Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czesław Miłosz's Poetry], by Marek K. Siwiec.

Keywords

Cite this article

Stróżewski, Władysław. “Marek K. Siwiec: Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza.” Forum Philosophicum 12, no. 2 (2007): 455–458. doi:10.5840/forphil200712217.

Bibliography

Siwiec, Marek K. Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005.

Copyright