Danuta Ługowska

Józef Bremer: Osoba—fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych
[Józef Bremer: A Person: Fiction or Reality? Identity and Oneness of the Self in the Light of Neurological Research ]

Book review
13/2 - Fall 2008, pages 386–389
Date of online publication: 15 November 2008
Date of publication: 01 November 2008

Abstract

The article reviews the book Osoba – fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych [A Person: Fiction or Reality? Identity and Oneness of the I in View of Neurologic Research], by Józef Bremer.

Keywords

Cite this article

Ługowska, Danuta. “Józef Bremer: Osoba—fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych.” Forum Philosophicum 13, no. 2 (2008): 386–389. doi:10.5840/forphil200813230.

Bibliography

Bremer, Józef. Osoba—fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych. Cracow: WAM 2007.

Copyright