' href="index.html?page=backend&format=rss&ident=1411" />

Jacek BielasCorresponding authorORCID id and Rafał AbramciówCorresponding author

Dimensions of Corporeality. A Metatheoretical Analysis of Anthropologists' Concern with the Human Body

Article
14/1 - Spring 2009, pages 133-143
Date of online publication: 15 June 2009
Date of publication: 01 June 2009

Abstract

Since the very dawn of its history, modern philosophical anthropology has been addressing the issue of the human body. As a result of those efforts, Descartes, de Biran, Husserl, Sartre, Marcel, Merleau-Ponty and others have brought forward a variety of conceptions concerning various aspects of human corporeality. Anthropological explorations concerning the question of the human body, appear in a particularly interesting way, when they are considered in the context of those points of view which, in an essential way, refer to the subjective character of the human being. It is a matter of reconstructing and analyzing how the subject's corporeality is given to the subject, originarily, according to the phenomenological rule zu den Sachen selbst. The aim of this paper is thus to put into some order the concerns of a variety of anthropologists with regard to the question of the human body, as it is given to, or experienced by, the subject. A metatheoretical analysis of this field proves it is possible to do so with the use of a tool, which is called here, a dimension of corporeality.

Keywords

Cite this article

Bielas, Jacek, Abramciów Rafał . “Dimensions of Corporeality. A Metatheoretical Analysis of Anthropologists' Concern with the Human Body.” Forum Philosophicum 14, no. 1 (2009): 33–143. doi:10.35765/forphil.2009.1401.10.

Bibliography

Bielas, Jacek. “Wymiary cielesności. Doświadczanie ciała w okresie starości.” In Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego, edited by Anna Gałdowa, 209–228. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

Brach-Czaina, Jolanta. Szczeliny istnienia. Warsaw: PIW, 1992.

Drwięga, Marek. Ciało człowieka: studium z antropologii filozoficznej. Cracow: Księgarnia Akademicka, 2005.

Gary, Romain. Lęki króla Salomona. Translated by Maria Braunstein and Agnieszka Daniłowicz-Grudzińska. Warsaw: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2000.

Hyży, Ewa. Kobieta, ciało, tożsamość: teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku. Cracow: Universitas, 2003.

Marcel, Gabriel. Być i mieć. Translated by Piotr Lubicz. Warsaw: PAX, 1962.

Marcel, Gabriel. Dziennik metafizyczny. Translated by Ewa Wende. Warsaw: PAX, 1987.

Marcel, Gabriel. Tajemnica bytu. Translated by Małgorzata Frankiewicz. Cracow: Znak, 1995.

Sartre, Jean Paul. L’Etre et le Neant. Essai d’ontologie phenomenologique. Paris: Galimard, 1943.

Copyright