Marek Lechniak

Marek LechniakCorresponding authorORCID id
Józef Bremer: Osoba — fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych
Issues » 19/2 - Fall 2014 » Book Reviews
Bolesław CzarneckiCorresponding author and Marek LechniakCorresponding author ORCID id
Jason Stanley: Know How
Issues » 20/1 - Spring 2015 » Book Reviews

Authors »