Krzysztof Mądel

Krzysztof MądelCorresponding author
Bogdan Lisiak. Pojęcie piękna w „Process And Reality" i „Adventures of Ideas" Alfreda Northa Whiteheada [The Notion of Beauty in the „Process And Reality" and „Adventures of Ideas" of Alfred North Whitehead]
Issues » 4 – 1999 » Book Reviews
Krzysztof MądelCorresponding author
Stanislaw Kowalczyk. Idea sprawiedliwosci spolecznej a mysl chrzescijanska [The Idea of Social Justice and the Christian Thought]
Issues » 5 – 2000 » Book Reviews
Krzysztof MądelCorresponding author
Polska filozofia wobec encykliki „Fides et ratio", Toruń 19-21.04.1999. Materiały Konferencji [Polish Philosophy Faces the Encyclical „Fides et ratio". Toruń, April 19th-21st, 1999. The Proceedings from the Conference Held at the University of Toruń]
Issues » 6 – 2001 » Book Reviews
Krzysztof MądelCorresponding author
Stanisław Kowalczyk. U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne [At the Base of Democracy: Questions in Axiology]
Issues » 7 – 2002 » Book Reviews

Authors »