Jerzy Kochanowicz

Jerzy KochanowiczCorresponding author
Bogdan Lisiak. Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku, Słownik bio-bibliograficzny [The Polish Jesuits and Science from the 16th through 19th Centuries: A Bio-Bibliographical Dictionary]
Issues » 6 – 2001 » Book Reviews

Authors »