Harold Stahmer

Harold StahmerCorresponding author
Mowa i rzeczywistość w trzecim tysiącleciu: dziedzictwo Eugena Rosenstocka-Huessy, Michaiła Bachtina, Martina Bubera i Franza Rosenzweiga
Issues » 3 – 1998 » Articles
Harold StahmerCorresponding author
Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) i Michaił Bachtin (1895-1975): Mowa, duch i przemiana społeczna
Issues » 2 – 1997 » Articles

Authors »