Krzysztof Rachański

Krzysztof RachańskiCorresponding author
Roman Darowski. Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777) [Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski, S.J. (1715-1777)]
Issues » 3 – 1998 » Book Reviews
Krzysztof RachańskiCorresponding author
Roman Darowski. Studies in the Philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th Centuries
Issues » 5 – 2000 » Book Reviews
Krzysztof RachańskiCorresponding author
Roman Darowski. Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów
Issues » 7 – 2002 » Book Reviews

Authors »