Stanisław A. Wargacki

Stanisław A. WargackiCorresponding author
Stanisław Kowalczyk. Wolność naturą i prawem człowieka, Indywidualny i społeczny wymiar wolności [Freedom - A Human's Nature and One's Right. The Individual and Social Aspects of Freedom]
Issues » 7 – 2002 » Book Reviews

Authors »