Aneta SzafranCorresponding author

John R. Searle. Umysł na nowo odkryty [The Rediscovery of the Mind, 1992]

Article
7 – 2002, pages 272-274
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 2002

Abstract

„Chciałbym poddać krytyce i przezwyciężyć obie tradycje intelektualne, które odgrywają dominującą rolę w badaniach nad umysłem: materialistyczną i dualistyczną. Ponieważ sądzę, że świadomość jest podstawowym zjawiskiem mentalnym, chciałbym zainicjować gruntowne badania nad świadomością, które czyniłyby zadość rygorom, jakie dyktują jej specyficzne własności. Chciałbym również wbić ostatni gwóźdź do trumny teorii głoszącej, że umysł jest programem komputerowym. Wreszcie, zamierzam wysunąć kilka propozycji dotyczących zreformowania naszych badań nad zjawiskami mentalnymi, abyśmy mogli żywic uzasadnione nadzieje na powtórne odkrycie umysłu". Akapit ten pochodzi z wprowadzenia do książki Johna Searle'a Umysł na nowo odkryty. Czy cele stawiane przez autora zostały w pracy osiągnięte?

Cite this article

Szafran, Aneta "John R. Searle. Umysł na nowo odkryty [The Rediscovery of the Mind, 1992]." Forum Philosophicum 7 (2002): 272–4. doi:10.35765/forphil.2002.0701.21.