Józef BremerCorresponding authorORCID id

H. H. Dahm, A. Ignatow. Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas

Article
3 – 1998, pages 280-285
Date of online publication: 30 November 2020
Date of publication: 30 November 1998

Abstract

Tematem książki jest historia tradycyjnych filozofii Europy wschodniej i południowo-wschodniej (omawiana tu pozycja nie uwzględnia  rozwoju filozofii marksistowskiej w tym regionie). Ponieważ jest ona pierwszym w języku niemieckim całościowym przedstawieniem filozofii tej części naszego kontynentu, należy ją rozumieć - co zresztą podkreślają Wydawcy w Słowie wstępnym - jako korelat do książki S. H. Noacka Die Philosophie Westeuropas, której czwarte wydanie ukazało się w tymn samym wydawnictwie w 1976 roku.

Cite this article

Bremer, Józef. "H. H. Dahm, A. Ignatow. Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas" Forum Philosophicum 3 (1998): 280–5. doi:10.35765/forphil.1998.0301.20.