Jerzy MachnaczCorresponding author

Edith-Stein-Jahrbuch

[Edith Stein: Yearbook]

Article
10 - 2005, pages 264-266
Date of online publication: 03 August 2016
Date of publication: 30 November 2005

Abstract

Ukazał się kolejny, X tom Rocznika Edyty Stein. Trzeba o tym napisać nie tylko ze względu na jego zawartość. Z wydaniem tego jubileuszowego numeru został zamknięty okres, w którym redakcja Rocznika spoczywała w rękach J. S. de Murillo. Nowym naczelnym redaktorem jest od tego numeru Ul. Dobhan. W roku 1993 ukazał się I. tom Rocznika Edyty Stein, którego redakcja na zlecenie Zakonu Karmelitańskiego objął hiszpański karmelita J. S. de Murillo. Rocznik miał stanowić swego rodzaju „otwarte forum" dla współpracy między filozofię i teologię, jak również pedagogikę i sztukę, nawiązujących do myśli i ducha Edyty Stein. Koncepcja Rocznika szła - jeśli można tak powiedzieć - „w szerokość", tak, aby próbować wgłębiać się w myśli Edyty Stein aż po granice możliwości. Ale co to właściwie znaczy? Czy na końcu takiego eksperymentu myślowego będziemy jeszcze mieć do czynienia z myślą Edyty Stein? Odpowiedzi na te istotne pytania i zamyślenia nad kształtem Rocznika doprowadziły do zmiany jego kierownictwa i tym samym do zmiany jego koncepcji.

Cite this article

Machnacz, Jerzy. “Edith Stein: Jahrbuch.” Forum Philosophicum 10 (2005): 264–5. doi:10.35765/forphil.2005.1001.21.