Danuta ŁugowskaCorresponding author

Evolutionary Psychology as the Contemporary Myth

Article
13/2 - Fall 2008, pages 357-365
Date of online publication: 15 November 2008
Date of publication: 01 November 2008

Abstract

Science or myth? This question contains the basic problem, arising from the analysis of evolutionary psychology. The problem in question refers to the status of the interpretations of reality promoted by the evolutionists, in particular in reference to the human being. This article is an attempt to present an argument for the following thesis: firstly, that there are no scientific criteria for evaluating hypotheses in evolutionary psychology; and secondly that the theses of the discipline contain certain cultural contents—which until present times were carried by myth.

Keywords

Cite this article

Ługowska, Danuta. “Evolutionary Psychology as the Contemporary Myth.” Forum Philosophicum 13, no. 2 (2008): 349–356. doi:10.35765/forphil.2008.1302.26.

Bibliography

Burszta, Wojciech J. Antropologia kulturowa: Tematy, teorie, interpretacje. Poznań: Zysk i S-ka, 1998.

Descartes, René. Medytacje o pierwszej filozofii. Translated by Maria and Kazimierz Ajdukiewicz. Kraków: PWN, 1958.

Eliade, Mircea. “Czas święty i mity.” In Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Wiedza o kulturze. Część 1, edited by Andrzej Mencwel, 101–110. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

Frankl, Viktor Emil. Nieuświadomiony Bóg. Translated by Bohdan Chwedeńczuk. Warsaw: PAX, 1978.

Frankl, Viktor Emil. Homo patiens. Translated by Roman Czernecki and Józef Morawski. Warsaw: PAX, 1984.

Godlewski, Grzegorz, ed. Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Wiedza o kulturze. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003.

Goldberg, Lewis R. “An Alternative Description of Personality. The Big Fivefactor Structure.” Journal of Personality and Social Psychology 59, no. 6 (1990): 1216–1229.

Jacobi, Jolande. Psychologia C. G. Junga. Warsaw: Wydawnictwo Wodnik, 1993.

Jonas, Hans. Religia gnozy. Kraków: Platan, 1994.

Ługowska, Danuta. “Rzeczywistość w panpsychosomatycznym obrazie świata prof. B. J. Gaweckiego.” Studia Teologiczne 13 (1995): 357–361.

Malinowski, Bronisław. “Mit w psychice człowieka pierwotnego.” In Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Wiedza o kulturze, edited by Grzegorz Godlewski, 229–239. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003.

Mencwel, Andrzej, ed. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Wiedza o kulturze. Część 1. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

Olszewska-Dyoniziak, Barbara, and Andrzej Waligórski. Człowiek—kultura—osobowość: wstęp do klasycznej antropologii kulturowej. Wrocław: Alta 2, 2001.

Pismo Święte Starego i Nowego testamentu. Poznań; Warsaw: Pallotinum, 1990.

Plomin, Robert. “Genetic risk and psychosocial disorders: Links between the normal and abnormal”, In Biological Risk Factors for Psychosocial Disorders, edited by Michael Rutter and Paul Jules Maria Casaer, 101–138. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Rowe, David C. “Environmental and genetic influence on dimensions of perceived parenting: A twin study.” Developmental Psyhology 17, no. 2 (1981): 203–208. doi:10.1037/0012-1649.17.2.203.

Rowe, David C. “A biometrical analysis of perceptions of family environment: A study of twin and singleton sibling relationships.” Child Development 54 (1983): 416–423.

Rudolph, Kurt. Gnoza: istota i historia późnoantycznej formacji religijnej. Kraków: Nomos, 1995.

Rutter, Michael, and Paul Jules Maria Casaer, eds. Biological Risk Factors for Psychosocial Disorders. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Salas, Antonio. Biblia dziś. Tematy wprowadzające. Translated by Ewa Krzemińska. Częstochowa: Święty Paweł, 1996.

Teilhard de Chardin, Pierre. Fenomen człowieka. Translated by Konrad Waloszczyk. Warsaw: PAX, 1993.

Waller, Niels G., and Phillip R. Shaver. “The importance of Nongenetic Influence on Romantic Love Styles: A Twin-Family Study.” Psychological Science 5 (1994): 268–274. doi:10.1111/j.1467-9280.1994.tb00624.x.

Wright, Robert. Moralne zwierze. Dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni: psychologia ewolucyjna a życie codzienne. Translated by Hanna Jankowska. Warsaw: Prószyński, 2004.

Wright, Robert. Nonzero, Logika ludzkiego przeznaczenia. Translated by Zofia Łomnicka. Warsaw: Prószyński, 2005.

Copyright