Roman Darowski

Roman Darowski
Philosophy of the Jesuits in Lithuania since the 16th until the 18th Century
Issues12/2 - Fall 2007 > Articles
Roman Darowski
The Polish Contribution to World Philosophy
Issues14/2 - Fall 2009 > Articles
Roman Darowski
Stanisław Janeczek: Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej
Issues14/2 - Fall 2009 > Book Reviews
Roman Darowski, Zbigniew Wróblewski and Jolanta Koszteyn
In memoriam Piotr Lenartowicz SJ (1934–2012)
Biography, Publications by Roman Darowski SJ, An Interview with Prof. Piotr Lenartowicz conducted by Zbigniew Wróblewski
Issues17/1 - Spring 2012
Roman Darowski
Roman Darowski: Filozofia Jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku
Issues17/2 - Fall 2012 > Summaries
Roman Darowski
Roman Darowski. Philosophical Anthropology: Outline of Fundamental Problems. Author’s summary
Issues19/1 - Spring 2014 > Book Reviews & Summaries
Roman Darowski
Giuseppe Angiolini SJ (1747–1814), profesor filozofii w Akademii Połockiej
Issues11 - 2006 > Articles
Roman Darowski
Giuseppe (Joseph) Angiolini, S.J. (1747–1814), Professor of Philosophy at The Polotsk Academy
Issues11 - 2006 > Articles
Roman Darowski
Prof. Stanisław Ziemiański S.J. On the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday
Issues11 - 2006 > Reports
Roman Darowski
Vincent Buczyński SJ (1789-1853) on the Way to a Revival of Thomism
Issues10 - 2005 > Articles
Roman Darowski
Józef Alojzy Dmowski SJ (1799-1879): Precursor of the Renewal of Thomism
Issues09 - 2004 > Articles
Roman Darowski
Prof. Jan Popiel SJ (1914-2003)
Issues09 - 2004 > Reports
Roman Darowski
Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce
Issues08 - 2003 > Articles
Roman Darowski
Jakub Gorczyca: Zarys etyki fundamentalnej; Być dla drugiego.
Issues20/1 - Spring 2015 > Book Reviews

>> Authors