Paweł Stanisław Czarnecki

Wojciech Słomski: W stronę człowieka. Wokół koncepcji filozofii Antoniego Kępińskiego
[Wojciech Słomski: In the Direction of Man. About Antoni Kępiński’s Conception of Philosophy]

Book review
09 - 2004, pages 298–299
Date of online publication: 15 June 2015
Date of publication: 01 November 2004

Cite this article

Czarnecki, Paweł Stanisław. “Wojciech Słomski: W stronę człowieka. Wokół koncepcji filozofii Antoniego Kępińskiego.” Forum Philosophicum 9 (2004): 298–299. doi:10.5840/forphil2004943.

Copyright