Paweł Stanisław Czarnecki

Wojciech Słomski: Szkice o filozofii polskiej XX wieku
[Wojciech Słomski: Drafts on Polish Philosophy of the 20th Century]

Book review
09 - 2004, pages 295–297
Date of online publication: 15 juin 2015
Date of publication: 01 novembre 2004

Cite this article

Czarnecki, Paweł Stanisław. Wojciech Słomski: Szkice o filozofii polskiej XX wieku.” Forum Philosophicum 9 (2004): 295–297. doi:10.5840/forphil2004942.

Copyright

© Forum Philosophicum