Józef Bremer

Stanisław Janeczek: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki
[Stanisław Janeczek: Logic or Epistemology? The Historical-Philosophical Conditions of the Modern Concept of Logic]

Book review
09 - 2004, pages 277–280
Date of online publication: 15 juin 2015
Date of publication: 01 novembre 2004

Cite this article

Bremer, Józef. Stanisław Janeczek: Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki.” Forum Philosophicum 9 (2004): 277–280. doi:10.5840/forphil2004937.

Copyright

© Forum Philosophicum