Jarosław Charchuła

Stanisław Kowalczyk: Idee filozoficzne postmodernizmu
[Stanisław Kowalczyk: Philosophical Ideas of Postmodernism]

Book review
10 - 2005, pages 291–292
Date of online publication: 15 juin 2015
Date of publication: 01 novembre 2005

Cite this article

Charchuła, Jarosław. “Stanisław Kowalczyk: Idee filozoficzne postmodernizmu.” Forum Philosophicum 10 (2005): 291–292. doi:10.5840/forphil20051047.

Bibliography

Kowalczyk, Stanisław. Idee filozoficzne postmodernizmu. Radom: Polwen, 2004.

Copyright

© Forum Philosophicum