being per se

Stanisław Ziemiański
Wchodzenie w byt
Issues10 - 2005 > Articles

>> Keywords