Stanisław Leśniak

Stanisław Ziemiański red.: Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin
[Stanisław Ziemiański, ed.: Philosophia vitam alere. Works dedicated to Professor Roman Darowski S.J. on the Occasion of His 70th birthday]

Book review
11 - 2006, pages 286–288
Date of online publication: 15 June 2015
Date of publication: 01 November 2006

Abstract

The article reviews the book Philosophia Vitam Alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin, edited by Stanisław Ziemiański S.J.

Keywords

Cite this article

Leśniak, Stanisław. “ Stanisław Ziemiański red.: Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin.” Forum Philosophicum 11 (2006): 286–288. doi:10.5840/forphil20061132.

Bibliography

Ziemiański, Stanisław, ed. Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin. Cracow: Ignatianum; WAM, 2005.

Copyright