Tadeusz Ślipko

The Concept of Value in the Ethical Thought of Cardinal Karol Wojtyła

Article
11 - 2006, pages 7–28
Date of online publication: 15 juin 2015
Date of publication: 01 novembre 2006

Abstract

The article discusses the concept of value in the ethical thought of Cardinal Karol Wojtyla. The title of this article indicates a twofold delimitation of the problems discussed. The first delimitation is chronological and the theme under consideration is the ethical thought of Cardinal Wojtyla in his pre-papal period.

Keywords

Cite this article

Ślipko, Tadeusz. “The Concept of Value in the Ethical Thought of Cardinal Karol Wojtyła.” Forum Philosophicum 11 (2006): 7–28. doi:10.5840/forphil2006111.

Bibliography

Wojtyła, Karol. “Etyka a teologia moralna.” Znak 19, no. 9 (1967): 1077–1082.

Wojtyła, Karol. Love and Responsibility. Translated by Harry T. Willetts. San Francisco: Ignatius Press, 1981.

Wojtyła, Karol. “Problem doświadczenia w etyce.” Roczniki Filozoficzne 17, no. 2 (1969): 5–24.

Wojtyła, Karol. Problem teorii moralności. In W nurcie zagadnień posoborowych, edited by Bohdan Bejze, 3:217–249. Warszawa 1969.

Wojtyła, Karol. The Acting Person. In Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research. Vol. 10, translated by Andrzej Potocki, edited by Anna-Teresa Tymieniecka. Dodrecht, Boston: Reidel, 1979.

Wojtyła, Karol. Zagadnienie podmiotu moralności. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego, 1991.

Copyright

© Forum Philosophicum