Roman Darowski

Stanisław Janeczek: Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej
[Stanisław Janeczek: Enlightenment Education and Traditional Education: From the History of Intellectual and Philosophical Culture]

Book review
14/2 - Fall 2009, pages 381–383
Date of online publication: 15 November 2009
Date of publication: 01 November 2009

Abstract

The article reviews the book Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej [Enlightenment Education and Traditional Education: From the History of Intellectual and Philosophical Culture], by Stanisław Janeczek.

Keywords

Cite this article

Darowski, Roman. “Stanisław Janeczek: Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej.” Forum Philosophicum 14, no. 2 (2009): 381–383. doi: 10.5840/forphil200914212.

Bibliography

Janeczek, Stanisław. Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008.

Copyright