Jacek Orlik

Jacek OrlikCorresponding author and Søren GaugerCorresponding author
Wojciech Słomski. Personalistyczna wizja wolności. Wokół koncepcji wolności osoby ludzkiej Emmanuela Mouniera [The Personalist Vision of Freedom: Examining Emmanuel Mounier's Concept of Personal Freedom]
Issues » 6 – 2001 » Book Reviews

Authors »