Bogdan Lisiak

Bogdan LisiakCorresponding authorORCID id
Alchemia Adama Kochańskiego SJ
Issues » 9 - 2004 » Articles
Bogdan LisiakCorresponding authorORCID id
Koncepcja filozofii w korespondencji Adama Kochańskiego SJ z Gottfriedem Leibnizem
Issues » 8 - 2003 » Articles
Bogdan LisiakCorresponding authorORCID id
Pojęcie prawdy w Adventures of Ideas Alfreda Northa Whiteheada
Issues » 2 – 1997 » Articles
Bogdan LisiakCorresponding authorORCID id
Roman Darowski. Studia z filozofii jezuitów w Polsce XVII i XVIII wieku [The Studies on the Jesuit Philosophy in Poland in the 17th and 18th Centuries]
Issues » 5 – 2000 » Book Reviews

Authors »